Gå direkte til indhold

OL - antikken

Antikkens Olympiske Lege

De olympiske Lege blev afholdt i oldtidens Grækenland hvert fjerde år.  Legene var en kombination af sportskampe og religiøse handlinger, alt sammen til ære for guderne.

 

Præcist hvornår de første lege blev afholdt vides ikke, men man har fundet potteskår indgraveret med navnet på en olympisk vinder, som er dateret til året 776 f.Kr., derfor betragtes dette år som år 1 i tidregningen hos oldtidens grækere.

Tiden dengang var opdelt i olympiader, og det er den 4 årige periode mellem legene der kaldes en olympiade.

 

Legene fandt sted på det hellige område i Olympia.

 

  

Stadion

Var 212,54 meter langt. Tilskuerne stod eller sad på græsskråningen langs banen. Dommerne havde specielle sæder på langsiden i nærheden af mållinjen. Startlinjen var forsynet med riller hugget i flade sten, ligesom der havde været en speciel startmekanisme.

 

 

Stadion i Olympia

 

Gymnasion

Er den græske offentlige idrætsplads. Den blev anvendt til træning, og der er overdækket løbebane i søjlegangen i den ene side

 

Hippodrom

Er arenaen for hestevæddeløbene. Banens længde var 600 m, og den var 250 m bred. Startlinjen, der var ca. 250 m bred, havde form som en spydspids og forsynet med båse til de startende heste. Banen var delt ved en ca. 400 lang mur.

 

 1. Prytaneion var Olympias officielle restaurant og banketsal.

 2. Heras tempel

 3. Zeus’ tempel

 4. Zeus’ alter Her ofres 100 okser på legenes tredje dag.

 5. Heras alter Det er her, man i dag tænder den olympiske ild.

 6. Skatkamre Her opbevarede man de gaver, som byerne skænkede Zeus.

 7. Ekkohallen Her konkurrerede herolder og trompetere. Vinderne fik det ærefulde hverv at udråbe vindere og blæse fanfarer under de officielle lege.

 8. Leonidaion Det var Olympias fornemme hotel.

 9. Bouleuterion Rådhus og officiel administrationsbygning for organisationskomiteen.

 10. Palaistra Her trænede deltagerne i brydning, boksning og pankration.

 11. Theoklion var tjenestebolig for de embedsmænd, der havde ansvaret for altre og ofringer.

 12. Romerske Bade var kolde bade ,som atleterne benyttede til afvaskning efter kampene.

 13. Syd hallen Man regner med, at det har været byens markedsplads.

 14. Agnaptos søjlehal

 15. Dommerpladser

 16. Startbokse for heste

   

  Ifølge de skriftlige kilder blev der ved de første lege i år 776 f.Kr. kun konkurreret i en disciplin, nemlig løb over stadions længde (192,27 m).


   

  Løb over den korteste distance er sprint, dette ses på stilen (de høje knæ og armenes store udsving)

   

  I år 724 f.Kr. begyndte man også at løbe den dobbelte distance, der blev kaldt Diaulos, og allerede ved de næste lege øgede man igen distancen og denne gang til 24 stadion,

  altså 4.614,48 m.


  Langdistanceløbet er kendetegnet ved armene holdes tæt på kroppen og fødderne løftes ikke så højt fra jorden

   

   

  Først ved de 18. olympiske Lege i år 708 kæmpede man i andre discipliner end løb. Her indførte man brydning og Pentathlon (5-kamp).

   

  Pentathlon bestod af:

 1. stadionløb

   

 2. diskoskast

  Der var ingen standardmål på diskossen. De fund der er gjort varierer diameteren mellem 17 og 32 cm og vægten mellem 1,3 og 6,6 kg.

  En enkelt skriftlig kilde angiver et kast på 95 fod (ca. 30 meter).

   

 3. spydkast

  Der har været konkurreret i såvel længdekast som præcisionskast. Men i femkampen var det længdekastet, der blev benyttet. Spyddet var forsynet med en lille læderstrop, der var placeret omkring spyddets tyngdepunkt. Når kasteren greb omkring spyddet, placerede han 2 fingre i løkken og kunne derved forlænge den kraftmæssige påvirkning i kasteretningen.

   

 4. længdespring

  I længdespring anvendte man springvægte, derfor har der formodentlig været tale om stående længdespring eller længdespring med et meget kort tilløb, da det ville være besværligt at løbe med vægtene.

   

 5. brydning        

  20 år senere kæmpes der også i boksning.

   

  I år 680 f.Kr. ved de 25. Olympiske Lege indføres for første gang hestevæddeløb i form af Tethrippon, der er væddekørsel med firspand.

   

  I år 648 f. Kr. indføres Gallopløb og Pankration. Pankration er en kombination af brydning og boksning. Her måtte man holde modstanderen mens man slog på ham og det var også tilladt at sparke

   

  Programmet

 1. dag

  Ved daggry ankommer deltagerne og dommerne til Olympia og vandrer ad den hellige vej langs områdets vestmur til Bouleuterion. Foran statuen af Zeus og hans alter aflægger de aktive, ledsaget af deres familier, trænere og dommere, alle ed på, at de vil overholde reglerne, og der foretages lodtrækning i de discipliner, hvor man mødes to og to (brydning, boksning og pankration).

  Der var ikke noget med, at de bedste var blevet udtaget til at deltage, som man jo gør i dag.

  Af praktiske grunde fandt konkurrencen for herolder og trompetere sted den 1. dag, idet vinderne skulle bruges allerede ved de første idrætskonkurrencer.

 2. dag

  Det var ungdommens dag. Dommerne marcherer ind på stadion fulgt af de unge aktive. Demeterpræstinden indtager sin plads, en trompeter blæser en fanfare og en herold proklamerer Legenes åbning.

  Den første konkurrence er sprint og der foretages lodtrækning om startpladserne lige før start. Derefter er der konkurrencer i brydning og pankration. Det fortsætter hele dagen og når man slutter anden dagen er drengenes konkurrencer ved OL færdige.

 3. dag

  Det er den første store idrætslige dag. Det er dagen for væddeløbskørslerne, der byder på drama, larm og blod i massevis – og det er også dagen for den vigtige

  5-kamp.

  Der er plads til mange flere tilskuere i hippodromen, hvor væddeløbene køres, end på selve stadion. Programmet starter med kørsel med firspand og rummer i alt 3 – 4 løb for hingste og hopper og tre løb for føl. Konkurrencerne var færdige ved middagstid ,og derefter flyttede alle til stadion for at kåre mesteren i pentathlon (5-kamp).

 4. dag
  Det er, bortset fra dagens konkurrencer, den store religiøse dag. Den begynder med ofringen af 100 okser til Zeus. Udover ofringerne på hovedaltret var der ofringer rundt om på anlæggets 69 andre altre.
  Eftermiddagen byder på tre løbekonkurrencer og derefter følger kampe i brydning, boksning og pankration.
  Der afsluttes med løb i fuld udrustning.

 5. dag
  Konkurrencerne er forbi. Dagen begynder og slutter med tilbedelse af guderne, men dagens højdepunkt er prisuddelingen. Alle vindere samles ved østsiden af Zeus- templet, og her sætter den ældste dommer sejrskransen af vild oliven på hovedet af dem.
  Der er enhver grækers største øjeblik. Trompeteren blæser fanfare og herolder råber ud til hele forsamlingen, ikke kun vinderens navn, men også navnet på hans far og på den by, hvor han kommer fra.
  Der er stor festbanket i Prytaneion og om aftenen kappes byernes repræsentanter og velhavende sportsfans om at hylde vinderne endnu en gang.
  Under Kejser Theodosius blev den kristne lære stats- og enereligion i Romerriget, og i 394 e.Kr. blev De Olympiske Lege forbudt som hedenske fester. 

Information om cookies.

Accepter